Publication

K. V. Aneesh Kumar, P. Pravin, B. Meenakumari , P. S. Khanolkar, M. V. Baiju (- Feb 2014)
K. U. Abdul Jaleel , P. R. Anil Kumar, Nousher Khan K, Correya N. S, Jacob Josia, Philip R, V. N. Sanjeevan, Damodaran R (Study are a ands ampling design- Jul 2014)
Usha V Parameswaran, K. U. Abdul Jaleel , V. N. Sanjeevan, Antony P.J, Elizabeth John (India Journal to of Geo-Marine Science- Jun 2014)
Honey U.K Pillai , K.V. Jayalakshmy, A. Biju, K.J Jayalakshmi, V.T. Paulinose, C. B. L.Devi, V. R. Nair, C. Revichandran, N.R. Menon, C. T. Achuthankutty, S.U. Panampunnayil (Indian Journal of Marine Sciences,- May 2014)
Jijith Subhash Sudharma, Manjusha Sayd., Saravannane Narayannane, Suresh Kumar U, Ajmal Khan Sayd, Sanjeevan Vellorkkattil Narayanan (Further, colour of the animal varies with the general environmental- May 2014)
Aiswarya Gopal, K. U. Abdul Jaleel , A.V. Saramma, V. N. Sanjeevan (Abdul Jaleel- May 2014)
Jabir T, Dhanya V, Jesmi, Y, Prabhakaran M. P, Saravannane Narayannane, G.V.M.Gupta, Hatha, A. A. M (They are marine in nature and generally seen as endophytic within cells- Oct 2013)
Usha V Parameswaran, K. U. Abdul Jaleel , V. N. Sanjeevan (General character evaluation and delineation of the families Ophiomyxidae and Ophiacanthidae- May 2013)
RAJEESH KUMAR MELEPPURA, Vinu Jacob, Sherine Sonia Cubelio (Journal of the Fisheries Society of Taiwan- Jun 2013)

Pages